Sortering och förvaring

Sortering och förvaring

Arkivera och Förvara
Sortera och Förvara Hur håller man bäst ordning på arbetsplats och kontor? För bäst ordning och reda behövs det möjligheter till sortering och förvaring. Alla papper behöver sorteras och hållas i rätt ordning. Pärmar, mappar eller plastfickor behöver då finnas till hands. Vilket papper tillhör vilken mapp eller pärm? Detta kan vara viktigt att skilja på för att enkelt kunna gå tillbaka och hitta det man söker. Plastfickor kan användas att ha lösblad i och kan användas enskilt eller med fördel sättas in i mappar och pärmar. Papper som däremot ska behållas en längre tid för arkivering läggs i speciella arkivkartonger. Samla dessa och ställ på en lämplig plats. Ordningen gör det inte bara enklare för dig utan också för att du snabbt ska kunna hitta det du söker om det skulle behövas. Olika pärmar…
Read More